NĀ LEO ʻO HAWAIʻI
BOARD OF DIRECTORS


Gerald Takase, Board Chair

Jennifer Zelko-Schlueter, Vice-Chair

Sidney Fuke, Board Secretary

William T. Takaba, Treasurer

Anne Chung

Wally Lau

Mel Ventura

Brandi Kaiolohia Masaoka

Nancy Kelly


Nā Leo TV • Hilo
91 Mohouli Street • Hilo, Hawaii 96720
808.935.8874

Nā Leo TV • Kona
73-4855 Kanalani Street • Unit 5 • Kailua-Kona, Hawaii 96740
808.329.9617